Minder diefstal, ook afname van aantal junks

Minder fietsen- en autodiefstallen, minder woninginbraken en minder slachtoffers van zakkenrollers. De vermogenscriminaliteit in Nederland daalt al jaren. Vooral na 2002 is die daling in een stroomversnelling geraakt. Dat is niet alleen een verdienste van het kabinetsbeleid, zeggen onderzoekers in een gisteren verschenen studie in opdracht van de commissie Politie en Wetenschap van de Politieacademie.

Het kabinet wil dat de criminaliteit in 2010 een kwart verminderd is ten opzichte van 2002 en de kabinetten-Balkenende hebben daarom sterk ingezet op veiligheidsbeleid.

Uit het onderzoek blijkt dat de daling van de criminaliteit in Nederland halverwege de jaren negentig al is ingezet. Zo’n neerwaartse trend is ook te zien in veel andere Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten. Aangezien deze landen niet hetzelfde veiligheidsbeleid hebben gevoerd als Nederland, lijkt het onwaarschijnlijk dat het veiligheidsprogramma van het kabinet de enige verklaring is voor de criminaliteitsdaling.

Het kabinet lijkt te hebben geprofiteerd van die neerwaartse trend, zeggen de onderzoekers, maar het veiligheidsbeleid heeft de daling van de criminaliteit wel versterkt. Vergeleken met andere landen valt in Nederland de daling in fietsendiefstal op (40 procent minder tussen 2002 en 2008) en bedreiging (min 35 procent).

Drie belangrijke initiatieven – strenger en gerichter politietoezicht, aanpak van veelplegers en een verhoging van de pakkans en strafkans – hebben duidelijk effect gehad. Onderzoeker Ben Vollaard: „Veelplegers, vaak junks, plegen soms wel dertig delicten op een dag. Als die voor twee jaar de cel in gaan, neemt het aantal delicten in de omgeving waarin ze te werk gaan dus aanzienlijk af.” Het aantal verslaafde veelplegers neemt bovendien af sinds 1995. Junks worden vaak niet ergoud en er is weinig nieuwe aanwas.

Lees het onderzoek via nrcnext.nl/links