Maar meer nog dan dit alles wil ik als de dauw nog in het gras slaapt lachen in jouw lichaam steek dit papier in brand en open je lichaam hier zijn mijn handen.

    • Ernst van Rossen