Diplomaten: Syrië bouwt raketinstallatie

Syrië heeft een raketinstallatie gebouwd op de ruïne van een Syrische installatie die in 2007 door de Israëlische luchtmacht werd gebombardeerd en die volgens de Verenigde Staten gelijkenissen vertoonde met een nucleaire reactor. Dat hebben westerse diplomaten vandaag gezegd op basis van gesprekken met Syrische regeringsfunctionarissen.

De diplomaten citeerden het hoofd van de Syrische nucleaire dienst, Ibrahim Othman, die hen tijdens een gesloten bijeenkomst van het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) gisteren in Wenen had ingelicht over de installatie. De twee diplomaten, beiden van westerse delegaties van het agentschap, wilden anoniem blijven.

Volgens de diplomaten lijkt de installatie op een controlecentrum voor raketten maar zouden er mogelijk ook raketten kunnen worden afgevuurd. Othman zou volgens een van hen „hebben gerefereerd aan een raket, één raket”.

Israël vernietigde ruim een jaar geleden een installatie bij al-Kibar die volgens Amerika een bijna voltooide reactor was. Daar zou plutonium kunnen worden geproduceerd dat gebruikt kon worden voor de productie van atoombommen. Israël zelf heeft de aanval altijd ontkend. Syrië ontkent dat het in het geheim werkt aan de productie van een atoomwapen. Het heeft tot dusverre waarnemers van de IAEA de toegang tot drie militaire locaties geweigerd om dit te controleren.

Onderzoekers van het IAEA vonden tijdens een recente inspectie van de gebombardeerde installatie bij al-Kibar sporen van bewerkt uranium. Maar die vondst bewees volgens de onderzoekers nog niet dat er een geheime nucleaire installatie zou hebben gestaan. Wel zou die vragen om aanvullend onderzoek. Syrië verwierp gisteren de resultaten van het onderzoek en noemde de uraniumvondst niet „significant”.

Na de aanval door Israël haastte Syrië zich om de grond te effenen en een nieuwe installatie te bouwen die in vorm leek op de vorige. Syrië heeft eerder gezegd dat het om een militaire installatie gaat maar ontkende dat er nucleaire activiteiten plaatshebben. (AFP, Reuters)