Defensiepersoneel krijgt beter betaald

Den Haag. Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie en de centrales van overheidspersoneel zijn het in cao-onderhandelingen eens geworden over een loonsverhoging van 1 procent. De cao geldt voor de periode van 1 maart dit jaar tot 1 maart volgend jaar. Dit resultaat wordt in de komende periode voorgelegd aan de achterban. In het vorige akkoord was al afgesproken dat wordt toegewerkt naar een volledige dertiende maand. Als gevolg daarvan wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 1,5 procent. Het onderhandelingsresultaat bevat daarnaast afspraken over knelpunten bij vergoedingen, waaronder buitenlandvergoedingen. Ook zijn er afspraken gemaakt over levensfasebeleid en loopbaanbeleid.