Correcties & aanvullingen

SNS Reaal

In het artikel Verzekeraars in problemen (20 februari, pagina 14) staat dat SNS Reaal het dividend over 2008 heeft geschrapt. Dit is niet juist. SNS Reaal heeft het slotdividend geschrapt, maar betaalde eerder in 2008 een interim-dividend uit van 41 cent.

Wei-wu-wei

In het artikel Tip voor Den Haag: wu-wei-wu (24 februari, pagina 12) wordt melding gemaakt van het Chinese principe ‘wu-wei-wu’. Dit moet zijn: ‘wei-wu-wei’.