Vmbo-boeken te veel versimpeld

Makers van vmbo-schoolboeken versimpelen die boeken vaak op een verkeerde manier. Ze gebruiken korte zinnen zonder verbindingswoorden, terwijl die de tekst begrijpelijk maken. Leerlingen die teksten met langere zinnen lezen, onthouden de inhoud beter, blijkt uit onderzoek.

pagina 11