Vlindertransplantatie

De klimaatverandering dwingt veel vlinders naar het koelere noorden, maar ze vliegen niet snel genoeg om de opwarming bij te benen. Britse biologen hebben daarvoor een onorthodoxe oplossing gevonden: ze brengen de vlinders per auto. En dat werkt, schrijven ze in het februarinummer van Conservation Letters. Twee vlindersoorten, het dambordje en het geelsprietdikkopje, kregen een succesvolle lift. De vlinders vestigden zich respectievelijk 65 en 35 kilometer noorderlijker.

Het onderzoek, onder leiding van Durham University, was niet noodzakelijk om beide soorten van de ondergang te redden. Het zijn vlinders die in een groot deel van Europa algemeen zijn.

Maar omdat het principe van vlindertransplantatie werkt, willen de Britse biologen vaker vlinders verhuizen – en daarin staan zij niet alleen. „Hier moet zeker over nagedacht worden”, reageert ecoloog Michiel Wallis de Vries van de Nederlandse Vlinderstichting. „Soorten die de opwarming niet bijhouden, en verspreidingsgebied verliezen, zou je een handje moeten helpen.”

Het noorden van Groot-Brittannië warmt zo snel op, dat vlinders elk jaar 4,5 kilometer naar het noorden zouden moeten vliegen om op temperatuur te blijven. De meeste vlindersoorten migreren echter maximaal 1 kilometer per jaar.

De Vlinderstichting heeft nog geen concrete plannen om vlinders met het klimaat mee te verplaatsen. Wel werden al eerder vlinders uitgezet. Twee soorten pimpernelblauwtjes die in de buurt van Den Bosch uitgestorven waren, werden er in 1990 opnieuw geïntroduceerd. Een van die twee blauwtjes leeft er nu nog, de andere verdween weer.