Talibaan in tribaal gebied staken het vuren

De Pakistaanse Talibaan hebben gisteren een eenzijdig staakt-het-vuren in de tribale regio Bajaur afgekondigd. Kort ervoor had de generaal die het legeroffensief in Bajaur leidt verklaard het gebied binnen enkele weken onder controle te zullen hebben. Sinds augustus heeft het leger naar eigen zeggen 1.500 militanten gedood.

„Ik geef al mijn strijders de opdracht om de gewapende actie tegen de regering te staken”, zei maulvi Faqir Mohammad – naar verluidt de tweede man van de Beweging van Pakistaanse Talibaan – in een radiotoespraak. „We zullen stevige actie ondernemen tegen iedereen die het bevel negeert.” Het leger heeft nog niet op de mededeling gereageerd. Een lokale bestuurder in Bajaur zei het staakt-het-vuren te verwelkomen. Ook zou het plaatselijke bestuur een „soepele opstelling [tegenover de Talibaan] overwegen”.

Bajaur is een van de zeven tribale regio’s aan de Afghaanse grens van waaruit behalve de Pakistaanse Talibaan ook Al-Qaeda en de Afghaanse Talibaan zouden opereren. De afgelopen jaren hebben de Verenigde Staten de druk op Islamabad opgevoerd om die groepen te bestrijden, maar daar kwam onder de vorige machthebber generaal Musharraf niet veel van terecht. De begin vorig jaar aangetreden regering onder leiding van president Zardari wilde aanvankelijk met de extremisten onderhandelen maar koos later voor militaire actie. De VS vallen intussen zelf schuilplaatsen van extremisten aan met onbemande vliegtuigjes.

Gisteren werd bekend dat het leger in Bajaur de strategische Barchina-hoogte heeft veroverd, waardoor de Charmang-vallei, die naar Afghanistan leidt, voor de Talibaan zou zijn afgesloten. Volgens generaal-majoor Tariq Khan zijn er nog twee valleien te gaan.

In de Swat-vallei, buiten de tribale regio’s, hebben de Talibaan hun staakt-het-vuren dat vandaag zou aflopen voor onbepaalde tijd verlengd. Zo kan een vorige week bereikte vredesovereenkomst tussen een radicale geestelijke en de regering verder worden uitgewerkt. Volgens die overeenkomst gaat het islamitisch recht gelden in de vallei, en houden het leger en de Talibaan de wapens stil.

Die overeenkomst is omstreden omdat de regering het gezag in de vallei zo min of meer opgeeft. Het is onduidelijk of de Talibaan zullen ontwapenen, of zij zullen stoppen met het executeren van ‘spionnen’ en of er iets zal verbeteren in de positie van vrouwen en meisjes. Zardari heeft gezegd het akkoord pas te zullen goedkeuren als er vrede in de vallei is. Ook is onbekend of de Talibaan in Bajaur eenzelfde akkoord beogen. Duidelijk is wel dat zij daar – in tegenstelling tot Swat – aan de verliezende hand zijn. (AP, Reuters)