Ophef over tehuis in vogelrijke omgeving

De noodlijdende zorginstelling Philadelphia wil deze zomer een wooncomplex bouwen in het beschermd natuurgebied Naardermeer. In het complex gaan tien autistische cliënten wonen.

Het gebied is van Natuurmonumenten, dat een boerderij wil verbouwen tot kantoor en er een theehuis wil. Exploitatie van dat theehuis zou verliesgevend zijn. Daarom heeft Natuurmonumenten aan Philadelphia gevraagd of er onbetaald autisten kunnen werken. Daarmee is de zorginstelling akkoord, mits ze in het natuurgebied een wooncomplex mag bouwen voor tien autistische cliënten. Natuurmonumenten stemt in met dit plan.

Philadelphia zit in zware financiële problemen. Vorig jaar werd 14 miljoen euro verlies geleden, verdampte 24 miljoen aan reserves en trad de raad van bestuur af. Deze week komt het interim-bestuur met een reddingsplan. Philadelphia huisvest 9.500 verstandelijk gehandicapten.

Morgen worden de omstreden plannen van Philadelphia besproken in de gemeenteraad van Naarden. Vereniging Vrienden Van ’t Gooi is fel gekant tegen de bouw van tien woningen in het vogelrijke gebied. In een brief aan Natuurmonumenten zegt ze het beleid van de milieuorganisatie „absoluut ongeloofwaardig” te vinden als ze het plan doorzet.

    • Frits Baltesen