Obama: tekort halveren in 2013

De Amerikaanse president Obama wil dat het begrotingstekort in 2013 gehalveerd is. Alleen als de overheid haar „fiscale verantwoordelijkheid” neemt, kan een diepere recessie volgens hem worden voorkomen. Bij zijn aantreden was het tekort 1.300 miljard dollar. Daarover is in 2008 250 miljard dollar rente betaald. (Reuters)