Nu wél grote faam in grote kring

Het Bonnefantenmuseum viert het 125-jarig jubileum met een expositie van Amerikaanse kunstenaars.

Die weken eigenzinnig af van de mainstream.

Kunstenaar Peter Saul tussen zijn werken in het Bonnefantenmuseum. Foto’s Harry Heuts / Bonnefantenmuseum Exile on Main St. kunstenaars Bonnefantenmuseum. Vijf van de zes nog levende kunstenaars. Peter Saul Heuts, Harry

‘Made in New York by Jesus Christ’. De schilder schreef het in rode letters onderaan het doek. Met een helderblauwe verfveeg over iedere lettergreep, zodat je het maar weet. Dat John Tweddle juist dit schilderij door Jezus liet signeren, is wel te begrijpen. Van de 22 schilderijen die hij exposeert in het Bonnefantenmuseum is dit het meest serene werk, de uitdrukking van een begenadigd moment van rust en harmonie, of van een geslaagde LSD-trip.

We zien een golvend patroon van gele en blauwe banen, omgeven door een grasgroene rand. Het patroon doet denken aan de ribbels in het zand als de golven van de zee zich terugtrekken.

Wie kent John Tweddle? Hij is in 1938 geboren in Pinckneyville, Kentucky. Begin jaren zestig werd Tweddle ontdekt door de fameuze Green Gallery die hem naar New York haalde. Daar deed hij het goed, werd aangekocht door onder anderen Robert Scull, die zo’n dertig schilderijen en 2.500 tekeningen van Tweddle verwierf. Maar Tweddle kon niet aarden in de kunstwereld. Het commerciële en artistieke circus vervulde hem van walging. In 1972 verliet hij New York en verdween voorgoed uit het zicht.

Tot vorig jaar. Kunstenaars bleven zich Tweddles werk herinneren en de door Scull aangekochte schilderijen bleken te zijn opgeslagen in een loods in New York. Via de Scull-connectie slaagde de directeur van het Bonnefantenmuseum, Alexander van Grevenstein, erin contact te leggen met John Tweddle. Hij woont nu in New Mexico en heeft sinds 1972 geen kwast meer aangeraakt. Vorige week was Tweddle samen met vijf Amerikaanse mede-exposanten (drie van de in totaal negen kunstenaars zijn overleden) aanwezig in Maastricht. Naar verluidt hebben de mannenbroeders hun samenzijn aan de vooravond van hun tentoonstelling uitbundig gevierd.

Exile on Main Street is de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Bonnefantenmuseum. Eigenzinnigheid en onaangepastheid is waar het op deze tentoonstelling van Amerikaanse kunst om draait. De titel is ontleend aan de dubbel-lp van de Rolling Stones uit 1972. Die werd zonder professionele apparatuur opgenomen in een dorpje aan de Côte d’Azur waar de Stones waren beland op hun vlucht voor de Amerikaanse belastingdienst. Het werd hun beroemdste album. Op de cover staan foto’s van variétéartiesten van vroeger, van goochelaars, een buikdanseres, Siamese tweelingen, mensen kortom die overleefden aan de marge van de samenleving. Op de tentoonstelling in het Bonnefanten zijn nu meer dan tweehonderd werken bijeengebracht van kunstenaars die tegen de mainstream van de Amerikaanse kunst in hebben geroeid.

De tentoonstelling gaat dus over kunstenaars die hun werk produceren aan de rand van de kunstwereld, in zelfgekozen ballingschap. Zogenaamde artists’ artists, die een inspiratie zijn voor medekunstenaars, maar die niet zijn doorgedrongen tot het circuit van grote musea en het grote geld. De mainstream waar deze Amerikanen zichzelf buiten hebben geplaatst, is de schilderkunst van de New York School, met schilders als Mark Rothko en Willem de Kooning, en de strenge minimal art van bijvoorbeeld Donald Judd die erop volgde. Deze kunst – de laatste fase van het modernisme – ligt ver achter ons. Tegenwoordig is er geen artistieke hoofdstroom meer aan te wijzen waartegen kunstenaars zich kunnen verzetten.

De jongste kunstenaar op de tentoonstelling, Joe Zucker, is zeventig jaar oud, en de oudste, Alfred Jensen (overleden in 1981), zou nu 106 zijn geweest. Ook al werkten zij in de marge, toch worden vrijwel alle kunstenaars op de tentoonstelling vertegenwoordigd door belangrijke galeries en kunnen (of konden) zij heel aardig van hun werk rondkomen.

Ook het verhaal van de tegenstelling tussen hoge en lage kunst waarnaar in de tentoonstelling verwezen wordt, is nu achterhaald. In de beeldende kunst is die scheiding al sinds de Pop Art-periode opgeheven.

Dit neemt niet weg dat Exile on Main Street een fantastische tentoonstelling is met werk dat we zelden of zelfs helemaal nooit te zien krijgen. De meeste exposanten genieten weliswaar grote faam in kleine kring, maar hebben geen solotentoonstellingen in een groot museum gehad, en zeker niet in Amerika. Richard Artschwager (1923) bijvoorbeeld wordt vooral in Europa gewaardeerd. Het is een verrassende keuze om zijn werk in deze uitbundige schilderkunsttentoonstelling op te nemen. Het werk van deze quasi-intellectuele kunstenaar is volkomen ongrijpbaar.

De kunstenaars in Exile on Main Street rebelleren uit alle macht tegen de Amerikaanse cultuur. Tegen het militarisme van de supermacht, zoals te zien is in de tekeningen van de ex-marinier H.C. Westermann. Tegen consumentisme en de vercommercialisering van de kunst, zoals in de schilderijen van Peter Saul. Tegen de hypocrisie van het christelijke fatsoen, zoals in de collages van Steve Gianakos (1938). Gianakos is, net als Tweddle, vrijwel onbekend. Zijn werk is schitterend, in zijn puntigheid, scherpte en gevoel voor humor. De expliciete erotiek van zijn tekeningen gaat de meesten van zijn landgenoten kennelijk te ver, vermoedelijk zou hij in Europa meer succes hebben gehad. Zelf zegt hij: „Mijn werk is bij lange na niet zo aanstootgevend als de mensen die er naar kijken.”

Gianakos plakt stukken papier, deels bedrukt, deels betekend, in dikke lagen over elkaar. Hij tekent in een quasi naïeve, illustratieve stijl naakte pin-ups, al dan niet in seksuele handelingen verwikkeld met een reusachtige vlieg, slang of kameleon.

Wat erotiek betreft is het werk van Bill Copley onovertroffen. De welgestelde Copley (1919–1996) opende op 28-jarige leeftijd een galerie in Los Angeles. Hij woonde jarenlang in Parijs en begon zelf pas te schilderen toen hij al tegen de dertig liep. Vrolijke, levenslustige beelden zijn het, bevolkt met langharige, meest blonde nimfen. Zelf figureert hij erin als man met bolhoed. Copley combineert een aan Matisse verwante decoreerlust. In het Bonnefanten is ook een kamerscherm te zien, met aan de ene kant vier kleurige gratiën en aan de andere kant heraldische motieven van ondermeer een Venus en man-met-bolhoed.

De schilderijen van Tweddle zijn een ander hoogtepunt. De rebellie spat er vanaf. Zijn doeken van ruim twee bij drie meter hebben een kronkelige omtrek, met afgeronde hoeken of in een rare trapeziumvorm waar je slappe knieën van krijgt.

Tweddles favoriete motief is het dollarteken. Hij schildert het op een soort dambord waar de tekens worden afgewisseld met afbeeldingen van auto’s, en op een schilderij dat doet denken aan een plastic tafelzeil uit de jaren zestig. Of dansend tussen woorden als love, ass, fart, pussy en jesus. De meeste van Tweddles schilderijen zijn in feite een soort landkaarten, waar vlekken als eilanden in drijven.

Het verbaast niet dat Van Gogh overal rondwaart op deze tentoonstelling. Hij blijft het ultieme voorbeeld van onaangepastheid en van een volstrekt compromisloos kunstenaarschap. Van Goghs landschappen weerklinken bij Westermann, hij figureert in een tekening van Tweddle en in een schilderij van Saul (1934). Saul maakt door striptekeningen beïnvloede schilderijen die zó hysterisch zijn en die soms zulke weerzinwekkende taferelen laten zien dat je het eerst niet wilt zien. Om er vervolgens toch ingezogen te worden, want Saul is zijn techniek en het componeren van het beeld zo goed meester dat je wel moet kijken. Niet alleen de Amerikaanse maatschappij, ook de kunst wordt door Saul op de hak genomen. Een suppoost pist in het urinoir van Duchamp en Mickey Mouse schildert sneller dan Jackson Pollock. Een Mona Lisa die stikt in haar braaksel is het wel het meest bizarre, cynische en grappige schilderij van allemaal.

Saul zei in een interview: „Niet shockeren betekent dat je erin berust om meubilair te zijn.” Toch valt het met dat shockeren uiteindelijk wel mee. Saul en zijn mede-exposanten houden ons een spiegel voor, wat veel interessanter is dan een kortstondige ‘shock of the new’. De kunst is een vrijplaats waar niets onmogelijk of verboden is. Die vrijplaats biedt ons een kans om ons het onmogelijke voor te stellen en, vooral, om te ervaren wat vrijheid is. En dat doet deze tentoonstelling als geen andere.

    • Janneke Wesseling