nrc.nl/discussie

Lees de reacties op de vraag of de aanpak van de crisis nu belangrijker is dan mensenrechten of ontwikkelingshulp.