Ministers zijn het niet eens over Europees stimuleringspakket

Brussel. De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie zijn het gisteren nog niet eens geworden over het speciale stimuleringspakket om de gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden. De landen zijn verdeeld over de verdeling van de gelden over de lidstaten en de financiering. Het gaat om `toekomstgerichte` projecten op het terrein van energie en internet waarvoor de EU zo`n 5 miljard aan subsidie beschikbaar wil stellen. In Nederland komt een plan voor ondergrondse CO2-opslag in aanmerking voor Europese medefinanciering. Landen als Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië willen niet dat aan bestaande begrotingsregels wordt gemorreld en eisen in de woorden van staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken) ”een deugdelijke financiering”. Hij wees erop dat de EU vooral een rol heeft in het coördineren van de nationale stimuleringsplannen.