Lucifersdoosjes op het rif

H et grootste koraalrif op aarde, het Groot Barrièrerif bij Australië, lijkt in een adembenemend tempo te verdwijnen. Met een nieuwe, Twentse techniek kunnen biologen dat nu op afstand volgen. Informaticus Paul Havinga (1962) van de Universiteit Twente is een van de oprichters en de technisch directeur van het bedrijf Ambient Systems, dat slimme sensornetwerken ontwikkelt.

Twentse sensoren houden in de gaten wat er gebeurt in Australische wateren?

Er wordt al zo’n vijftien jaar gesproken over ‘smart dust’, slim stof: kleine sensors die je rondstrooit om ze de omgeving te laten monitoren. Bijvoorbeeld op vervuiling. Wij waren vanaf 1995 bezig uit te zoeken hoe je draadloze netwerken energie-efficiënt kunt maken. Nu hebben we apparaatjes ter grootte van een lucifersdoosje met een batterij, een radio die de sensoren met hun buren laat overleggen en een processor die intelligentie toevoegt. De sensoren kunnen verschillende dingen uit hun omgeving waarnemen, bijvoorbeeld trillingen, licht, lucht en temperatuur. Koraal is vooral gevoelig voor temperatuur. Wordt het te warm, dan sterft het en bleekt het op. Dat kan herstellen, maar duurt het te lang, dan krijg je een groot onderwaterkerkhof. Het is een grote, rijke biotoop, waar eenderde van alle levende organismen te vinden is.

Het Groot Barrièrerif is een toeristenattractie van jewelste.

Toch zijn toeristen geen grote bedreiging. Het is een immens gebied, waarvoor je met een boot kilometers de zee op moet. Het grootste probleem is de opwarming van de aarde. Vroeger werd er een peillood met een thermometer neergelaten, dat dan drie maanden later werd opgehaald. Duur, arbeidsintensief. Nu kan er live gemonitord worden. We hebben bij twee riffen een aantal van die lucifersdoosjes, die aan boeien vastzitten waaronder een lijn hangt met temperatuursensoren. Want draadloze communicatie onder water kost nog te veel energie en is nog niet geschikt.

De praktijk was verrassend.

Ik heb inderdaad geleerd dat simulaties prachtig zijn, maar dat de werkelijkheid heel iets anders is. De eerste expeditie verliep desastreus.

Die sensors worden steeds vaker gebruikt. Is dat monitoren niet ook griezelig?

Ja, ik kan hier op kantoor door de warmtesensoren precies zien hoeveel mensen er in de kamer zijn. Die sensoren zijn natuurlijk bedoeld om de temperatuur lekker op peil te houden, maar uit de gegevens lees ik ook dat er om half negen iemand binnen is gekomen.

LIESBETH KOENEN

Zondag spreekt Havinga over ‘Hightech op zondag, draadloos monitoren van het Great Barrier Reef’, 15.00 uur. Twents Techniekmuseum Heim, Hengelo. Toegang: 6 euro.

    • Liesbeth Koenen