Kabinet dringt aan op nullijn lonen

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) roept de vakbeweging op om de komende jaren in cao’s geen loonsverhogingen meer af te spreken. De nullijn is volgens de minister noodzakelijk om de concurrentiepositie van bedrijven op peil te houden. „In de huidige crisis zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen”, zegt Donner.

Bevriezing van de lonen zou betekenen dat werknemers de prijsinflatie, die volgens het Centraal Planbureau dit jaar op 1 procent uitkomt, niet krijgen gecompenseerd. Lagere lonen hebben een drukkend effect op de inflatie. „Als het lukt om de inflatie en de lonen op nul te houden, hoeft niemand erop achteruit te gaan. Ook de gepensioneerden niet”, zegt Donner.

Op de beurs woekert de crisis tegelijkertijd voort. De Amsterdamse AEX-index bereikte vanmorgen even het laagste peil sinds 2003 en stond rond het middaguur 1,6 procent lager. Vooral koersdalingen bij ING (min 21 procent) en Aegon (min 15 procent) trokken de beurs mee omlaag. ING bereikte zijn laagste koers ooit.

Banken en verzekeraars in heel Europa leden vanmorgen grote koersverliezen in reactie op onrust in de Verenigde Staten, waar beleggers vrezen voor een nieuwe ronde nationaliseringen van financiële instellingen door de Amerikaanse overheid.

In Nederland bereidt het kabinet nu plannen voor om de crisis te bestrijden. Half maart moet er zowel een korte- als een langetermijnplan liggen voor de economie. Donner werkt aan een sociaal akkoord met de werkgevers en de vakbonden. Het is nog zeer onzeker of het lukt om vergaande afspraken te maken, zoals begin jaren tachtig, toen het Akkoord van Wassenaar werd gesloten. Besprekingen in een ‘crisiswerkgroep’ die Donner samen met werkgevers en vakbonden heeft gevormd, verliepen gisteren moeizaam.

Eén van de ingrijpendste maatregelen waaraan wordt gedacht is de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De FNV is daar tegen, bij het CNV is er meer bereidheid om hierover na te denken. Ook eventuele bezuinigingen op de sociale zekerheid, bijvoorbeeld door WW-uitkeringen te verlagen, kunnen besprekingen over een akkoord bemoeilijken. „Daar zullen wij frontaal tegenin gaan”, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld.

Omdat de onderhandelingen met de sociale partners nog lopen heeft Donner besloten de regeling voor werktijdverkorting te verlengen tot 1 april. Noodlijdende bedrijven kunnen daardoor een maand langer een beroep doen op de regeling die erin voorziet dat een deel van het personeel minder hoeft te werken. Het bedrijf krijgt dan geld uit de WW-fondsen. Het kabinet werkt aan onder meer een regeling voor deeltijd-WW, waardoor werkgevers met behulp van uitkeringsgeld hun personeel een jaar lang minder kunnen laten werken. Dat dient als vervanger voor de werktijdverkorting. Ook bekijkt het kabinet andere mogelijkheden voor bedrijven om hun vakkrachten zoveel mogelijk vast te houden en hoe meer geïnvesteerd kan worden in scholing van werknemers.

Koersdalingen: pagina 11

Amerikaanse banken: pagina 12

Sociaal akkoord: pagina 13