Gemeenten wachten niet, ze grijpen in en wel nú

Het kabinet overlegt nog over plannen om de economie te steunen.

Maar gemeenten trekken hun eigen plan.

Provincies en steden wachten niet op goed nieuws uit Den Haag. Uit een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 150 gemeenten bleek onlangs dat komend jaar overal in het land versneld projecten worden uitgevoerd met een totale waarde van ongeveer 2 miljard euro.

In de meeste gevallen gaat het om projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur. Voornaamste doel hiervan: een gerichte en snelle aanpak van de stijgende werkloosheid. Zo moet de ontwikkeling van het bedrijventerrein Greenport/Klavertje Vier bij Venlo de komende tien jaar ruim 25.000 nieuwe banen opleveren.

Ook de provincies laten zich niet onbetuigd. Limburg vormde eind vorig jaar al een speciaal ‘kredietcrisisteam’ dat financiële hulp biedt aan het getroffen midden- en kleinbedrijf. Ook haalde de provincie, net als Noord-Brabant en Overijssel, grote projecten naar voren, zoals de verbreding van de A2.

Voor drie grote steden – Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – lijkt haast geboden. Naar verwachting zal de werkloosheid hier de komende maanden snel oplopen. De aanpak varieert van het verstrekken van microkredieten in Amsterdam tot verplicht omscholen in Rotterdam. Een overzicht.