?Duif schieten is illegaal?

Vlaamse jagers verzamelden zich dit weekeinde om massaal houtduiven af te schieten. Ze beantwoordden daarmee een oproep van de boeren, die binnenkort bloemkool zaaien. Om schade aan hun gewassen te voorkomen, vroegen ze de jagers om de houtduiven „te decimeren”. Volgens Jan Rodts, directeur van de Vogelbescherming Vlaanderen, schond deze actie de Europese vogelrichtlijn. „Onder het mom van preventie kunnen we blijkbaar alles uitroeien wat we willen.”

De jagers hoopten op ‘goed duivenweer’. Was dat er afgelopen weekeinde?

„Het weer was in het voordeel van de duiven. De jagers wilden er in ieder geval 40.000 schieten, maar dat kunnen ze niet gehaald hebben. Het was te mistig en te miezerig.”

Heeft u de jacht proberen verhinderen?

„Dat was moeilijk, want het jachtseizoen loopt nog tot eind februari. We proberen wel te voorkomen dat dit zich volgend jaar herhaalt, via een Europese richtlijn die de jacht verbiedt op vogels die naar hun broedplaats trekken. In Malta gingen jagers in de lente jagen op de vogels die via het eiland naar hun broedgebieden trokken. Sinds Malta lid is van de Europese Unie werd dit verboden. En eigenlijk hebben we hier met dezelfde situatie te maken.”

Jagers noemen het een vorm van natuurbeheer: een teveel aan duiven zou de gewassen bedreigen.

„Dit was een afslachting, die met alle mogelijke argumenten werd goedgepraat. Als het om beheer gaat, moet je gericht jagen waar schade dreigt. Dit weekeinde hebben ze vogels gedood die morgen in Tsjechië of Scandinavië zouden zitten. Met het argument dat ze hier binnen een paar maanden landbouwgewassen zouden bedreigen. Dat is te gek voor woorden. Vanmorgen belde een vrouwtje uit Herne me in paniek op dat de 32 sierduiven uit haar straat allemaal waren afgeschoten bij de actie.”

    • Simon de Vriendt