Opinie

    • Paul Luttikhuis

Veel fondsen, weinig geld

Vrouwen in Bangladesh eien compensatie voor de gevolgen van klimaatverandering. (Foto AP)

Vrouwen in Bangladesh eisen compensatie voor de gevolgen van klimaatverandering. (Foto AP)Vrouwen in Bangladesh eisen compensatie voor de gevolgen van klimaatverandering. (Foto AP)

Een jaar geleden besloten de rijke landen bij de Wereldbank een fonds op te richten voor investeringen in derdewereldlanden om klimaatverandering te voorkomen. In een rapport in april 2008 legde de Wereldbank nog eens de noodzaak uit van snelle klimaatinvesteringen in arme landen: daar viel veel te winnen, het was niet meer dan rechtvaardig dat de ‘schuldigen’ de ‘slachtoffers’ zouden helpen en de arme landen zelf hebben niet het geld. Zo ging op 1 juli 2008 het zogeheten Clean Technology Fund (CTF) officieel van start.

We zijn nu bijna een jaar verder en wat blijkt? Het meeste geld dat de rijke landen hebben toegezegd is nog niet gestort. Van de 4,3 miljard die nu in het CTF zou moeten zitten is nog niks betaald. Ook andere fondsen van de Wereldbank (er zijn er nogal wat) blijken fors ondergefinancierd. Het Strategic Climate Fund zou nu bijvoorbeeld 1,6 miljard dollar moeten bevatten. Maar het is nog leeg.

Beloofd en betaald (klik voor vergroting)

Behalve bij de Wereldbank zijn er ook fondsen die opereren onder de vlag van de Verenigde Naties. Met de meeste daarvan is het niet beter gesteld. Ze zijn, blijkt uit cijfers van de Heinrich Böll Stiftung, grotendeels leeg.

Uit een analyse van The Guardian blijkt dat ontwikkelingslanden nog geen tien procent van het geld dat hun is beloofd hebben ontvangen. Volgens de krant hebben juist de armste landen het minst ontvangen. ,,Een schandaal” noemt een onderhandelaar van de ontwikkelingslanden de situatie. De rijke landen hebben volgens hem niet meer betaald dan ze hun bankiers als bonus geven

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis