Pakistan wil dorpsmilities bewapenen

De regering van de Pakistaanse North-West Frontier Province wil 30.000 geweren uitdelen aan dorpsmilities ter bescherming tegen de Talibaan en aanverwante groepen. Onduidelijk is of de federale regering, het leger en de Verenigde Staten dit plan steunen.

Een week geleden nam de provinciale regering het omstreden besluit tot een vredesakkoord met een radicaal-islamitische leider in de Swat-vallei. Het leger zou zijn strijd in de vallei staken als de inwoners een einde zouden maken aan het geweld van de Talibaan. De regering staat toe dat het islamitisch recht wordt ingevoerd. Tegenstanders interpreteren het akkoord als een signaal dat de regering delen van de provincie ‘opgeeft’ aan extremisten.

Ook het bewapeningsplan is omstreden. Veiligheidsanalisten vrezen dat het geweld hierdoor in de provincie eerder zal oplaaien dan afnemen. De Amerikanen hebben succes geboekt met de bewapening van milities in Irak, en willen dat principe ook toepassen in Afghanistan. „In Irak en Afghanistan heerst complete anarchie, maar hier is dat niet het geval”, aldus Mahmood Shah, voormalig veiligheidshoofd voor de tribale grensregio ten westen van de North-West Frontier Province. „Dit gaat niet helpen.”

Eerste minister van de provincie Haider Khan Hoti zei dat de wapens, die zijn afgenomen van „terroristen en opstandelingen”, alleen worden verstrekt aan „vreedzame groepen en personen” en weer worden ingenomen als zij niet worden ingezet tegen „terroristen en problemenmakers”. Onbekend is of er ook wapens uitgedeeld worden in Swat.

In de vallei hebben Talibaan gisteren een hoge overheidsfunctionaris en zes van zijn bewakers ontvoerd, ondanks een tijdelijk staakt-het-vuren.

De provinciale regering, onder leiding van de seculiere ANP, wil ook een elite-eenheid binnen de politie oprichten van 2.500 personen, om terrorisme effectiever te bestrijden. The New York Times meldde gisteren dat ruim zeventig Amerikaanse special forces in het geheim Pakistaanse militairen en paramilitairen opleiden in de bestrijding van extremisten. Een nieuwe eenheid van het paramilitaire Frontier Corps heeft met behulp van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de afgelopen zeven maanden zeker zestig militanten gedood of gevangen genomen, meldde het dagblad. (AP, Reuters)