Groei productie van duurzame elektriciteit

Den Haag, 23 febr. - De productie van duurzame elektriciteit is vorig jaar ten opzichte van 2007 gestegen met 1,5 procent tot 7,5 procent van de totale productie. Die toename komt vooral door de groei van de elektriciteitsproductie uit windenergie en biomassa. Dat bleek vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de productie uit windenergie nam flink toe. Die lag vorig jaar een kwart hoger dan in 2007. Er zijn meer windmolens in gebruik genomen. De in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit wordt gebruikt om afnemers van groene stroom te voorzien. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, moet er veel groene stroom worden geïmporteerd.