De rechter ter discussie

Rechtspsychologen W.A. Wagenaar, H. Israëls en P.J. van Knoppen stellen in De slapende rechter (Bert Bakker, € 19,95) terecht de positie van rechters ter discussie, aldus Folkert Jensma. ‘In De slapende rechter wordt de gesloten gemeenschap van rechters en officieren stevig aangevallen. Dat doet Wagenaar al jaren. Reden dat velen niet meer luisteren. In De slapende rechter wordt aangedrongen op verantwoording, reflectie en openheid, bijvoorbeeld door revisie van rechterlijke dwalingen mede door niet-juristen te laten doen. Hun argumenten zijn daarvoor sterk. Zij maken aannemelijk dat de closed shop van magistraten niet kan omgaan met het fenomeen voortschrijdend inzicht dat wetenschap kenmerkt. De waarheid in de wetenschap is altijd de laatste, beste en meest aannemelijke hypothese. Wetenschappers laten twijfel toe. Rechters daarentegen sluiten uiteindelijk alle twijfel uit. In het recht gaat het immers om definitieve waarheden, hoogste instanties en onherroepelijke uitspraken. Wie dit boek uit heeft, concludeert dat de prijs van onpartijdigheid heel hoog is. En dat de strafrechtswetenschap deze (zoveelste) publicatie van Wagenaar niet onweersproken opzij kan leggen.’