Winst voor rechts in Europa

Niets in de geschiedenis is permanent. Onvrede over politiek en samenleving is in veel Europese landen wijdverbreid. Onverdraagzaamheid jegens religieuze en etnische minderheden groeit; achter hooggestemde pleidooien voor vrijheid van meningsuiting schuilen maar al te vaak vooroordelen en xenofobie.

De recente economische crisis wakkert deze spanningen aan. Eigen-volk-eerstdenken wint in veel landen aan populariteit. Er is weinig voor nodig dat die trend zich vertaalt in stemmingmakerij tegen de Europese Unie.

Daarbij komt dat nationale politici - ook in Nederland - geen lering hebben getrokken uit de verwerping van het grondwettelijk verdrag in Frankrijk, Nederland en Ierland. Nog altijd spreken zij over wat de Unie niet mag doen, en zwijgen zij over het concrete beleid dat de Unie wel dient uit te oefenen.

U bent toch ook tegen de superstaat, nietwaar? Bovenal blijven politici het antwoord schuldig op de kernvraag: wat is hun visie op de toekomst van Europa? Ik verwacht dan ook dat de Europese verkiezingen van 4 tot 7 juni een overwinning zullen opleveren voor nationalistische en xenofobe partijen. Die zijn tenminste duidelijk. De Europese Unie is dus kwetsbaar: veel brozer dan velen denken.

Het is tijd voor een tegengeluid, ook van de toonaangevende maar zwijgende Nederlandse politici: een pleidooi voor een krachtig en effectief Europa. Een Europa dat vrede en recht ook de komende generaties zal kunnen handhaven, en kan uitdragen in de wereld. Het is hoog tijd voor een pleidooi voor Europa.

Lid van de Algemene Rekenkamer en van 2004 tot 2007 antiterrorismecoördinator voor de Europese Unie. Hij zat van 1994 tot 1998 in het Europees Parlement voor de liberalen. De Vries ontving donderdag 19 februari een onderscheiding van de Luxemburgse Fondation du Merite Européen.

Dit zijn fragmenten uit expertdiscussies, te lezen via nrc.nl/expert.

    • Gijs de Vries