Wilders moet juridische procedure beginnen in VK

In de discussie rondom de weigering van het Verenigd Koninkrijk Geert Wilders toe te laten, zijn tot nu toe vooral politieke argumenten, gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting, naar voren gebracht. Vanuit een juridisch standpunt dient echter gekeken te worden naar toegestane beperkingen van het vrije verkeer van personen. In 2004 heeft de Europese Unie hierover een richtlijn aangenomen, die duidelijk stelt dat de toegang alleen geweigerd kan worden op grond van een individu`s persoonlijk gedrag, dat een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving moet vormen. Bovendien moet de maatregel proportioneel zijn. Naar mijn mening is aan al deze criteria niet voldaan, omdat Wilders persoonlijk geen bedreiging vormt - het is de reactie van de samenleving die wordt gevreesd. Een strafrechtelijke vervolging in Nederland is onvoldoende aanleiding om hem de toegang te weigeren. Het Verenigd Koninkrijk heeft dus gehandeld in strijd met het Europees Recht. Daarom is de arena voor Wilders om deze beslissing aan te vechten de Engelse rechtbank - niet het Nederlandse parlement. Het zou Wilders sieren als hij de scheiding tussen recht en politiek zou verdedigen door in Engeland een juridische procedure te beginnen.

    • Barend van Leeuwen Europa College Brugge