UBS ontsnapt niet aan netten in VS

De US Internal Revenue Service (de IRS, de Amerikaanse belastingdienst) is op visexpeditie. Woensdag werd UBS aan de haak geslagen. De Zwitserse bank heeft toegegeven Amerikaanse burgers te hebben geholpen bij het ontduiken van belastingen en heeft ingestemd met een grote betaling in contanten. Donderdag wierpen de Amerikaanse aanklagers opnieuw hun hengels uit, met gebruikmaking van nogal kleurrijk aas: flowcharts van UBS over belastingontduiking en spionage-achtige reisinstructies voor zijn private bankers. De Amerikaanse belastingautoriteiten denken beslist meer te kunnen binnenhalen.

De overheid heeft ongeveer 250 namen van UBS bemachtigd als onderdeel van de strafzaak, nadat de Zwitserse toezichthouders ervan waren overtuigd dat deze klanten fraude kunnen hebben gepleegd. Maar het bewijsmateriaal duidt erop dat de Zwitserse autoriteiten de Amerikanen er niet met een grotere buit vandoor willen laten gaan.

De Amerikaanse belastingautoriteiten hebben toegegeven in Zwitserse wateren in zwaar weer verzeild te zijn geraakt. Zo’n 54.000 cliënten van UBS hebben hun rekeningen voor de Amerikaanse overheid verborgen gehouden, aldus gerechtelijke documenten. De onderzoekers hebben in slechts 323 gevallen informatie verkregen, doordat deze cliënten gebruikmaakten van elektronisch betalingsverkeer om hun tegoeden van Zwitserse naar Amerikaanse rekeningen te verplaatsen.

De informatie die over deze rekeningen is bemachtigd betreft slechts de Amerikaanse kant van de zaak. Functionarissen in Bern hebben gezegd details over nog een stuk of twaalf gevallen te zullen doorspelen – maar pas nadat de individuen in kwestie de kans hebben gekregen zich te verantwoorden voor een Zwitsers gerechtshof. Buitenlandse bankrekeningen moeten worden gemeld bij de IRS, maar het niet melden daarvan is nog geen bewijs dat er belastingfraude is gepleegd. Dat is de reden dat UBS en Zwitserse toezichthouders zich niet zullen haasten om informatie over 54.000 rekeningen te overhandigen, tenzij de Amerikaanse belastingautoriteiten komen met substantiëler bewijsmateriaal.

Maar het grotere Amerikaanse net kan niettemin een paar forse vissen strikken – in eigen land. Er is enig dwingend aas voorhanden om Amerikaanse cliënten over de streep te trekken: onheilspellende krantenkoppen over het oplichten van de sluier van het Zwitserse bankgeheim. Sommige Amerikaanse rekeninghouders zullen misschien bijten en schikkingsonderhandelingen aangaan met de IRS. De aanklagers zouden hun inspanningen nog wel eens rijkelijk beloond kunnen zien.

Jeffrey Goldfarb

    • Jeffrey Goldfarb