Pi-dag is pi onwaardig

Het illustere getal pi krijgt een eigen feestdag, te weten 14 maart (NRC Handelsblad, 14 februari). Een groter onrecht kan pi niet worden aangedaan. Het getal pi laat zich uitermate lastig vaststellen en wiskundigen gloeien van trots als pi weer een decimaal nauwkeuriger is bepaald dan voorheen.

Hoe triest is het dan ook te lezen dat pi (3,14159) een feestdag krijgt toegewezen die uitermate ruw is vastgesteld op basis van slechts twee cijfers achter de komma (3,14 ofwel met enige goede wil 14 maart). Terwijl een zuiverder alternatief voorhanden is.

Leerden wij niet al op de lagere school dat pi bij benadering gelijk is aan 22/7? Is dan niet 22 juli een waardiger dag om pi te gedenken? Of zijn het ook hier de Amerikaanse invloeden (er bestaat immers geen 22ste maand) en de commercieel niet interessante vakantieperiode die pi dwingen genoegen te nemen met deze positie? Dit is pi-onwaardig.

    • L. Muusse Haren