Pensioenplannen kritisch ontvangen

Belangenorganisaties reageren kritisch op de plannen van minister Donner (Sociale Zaken, CDA) om de pensioenfondsen meer tijd te geven hun problemen op te lossen. De Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) noemt de plannen „te rigide” en „onnodig pijnlijk”. Ouderenbonden voeren maandag spoedoverleg met de minister.

Veel pensioenfondsen hebben door de lagere beurskoersen en lagere rente te weinig kapitaal voor hun toekomstige verplichtingen. Donner heeft hun nu vijf jaar in plaats van drie jaar gegeven om hun financiële buffers weer op peil te brengen. Zo voorkomt hij dat een overgrote meerderheid van de Nederlandse deelnemers minder pensioen krijgt. Keerzijde is dat de opgebouwde pensioenrechten vijf jaar niet mogen worden gecorrigeerd voor inflatie.

De Nederlandsche Bank zal jaarlijks kijken of de situatie bij individuele fondsen verbetert. Zo niet dan moet een fonds direct actie ondernemen door premieverhoging of verlaging van uitkeringen.

De VB, die de belangen behartigt van miljoenen gepensioneerden en werknemers, vindt vooral dit laatste te ver gaan. „Fondsen die het herstel niet binnen vijf jaar voor elkaar hebben, moeten al in het begin pijnlijke maatregelen treffen”, zegt een woordvoerder. „Dat kan neerkomen op honderdduizenden gepensioneerden die al volgend jaar een lager pensioen krijgen, en honderdduizenden werknemers die minder pensioen opbouwen. Wij zeggen: Geef die fondsen zonodig wat langer , en kijk dán of dat nodig is.” Volgens de VB is het ook niet nodig dat alle pensioenfondsen vijf jaar krijgen. „Wij hadden gepleit voor maatwerk. Een aantal fondsen kan in drie jaar alweer op streek zijn.”

Ouderenbond Unie KBO (320.000 leden) is niet tegen vijf jaar bevriezing, maar wil wel overheidsgaranties om verlaging te voorkomen. Een woordvoerder: „Net zoals Bos het spaargeld gegarandeerd heeft. Misschien kan de overheid zelfs geld lenen aan de fondsen die echt in zwaar weer terechtkomen. Dat zijn er maar een paar, en niet de grootste.”

De bond waarschuwt dat sommige groepen ouderen onevenredig hard getroffen dreigen te worden. „Bijvoorbeeld mensen met AOW, een klein pensioen en een hoge zorgconsumptie.” Ouderenbond ANBO wil tijdelijke verhoging van de fiscale ouderenkorting om de koopkracht op peil te houden.

Donner deed gisteravond een beroep op werkgevers en werknemers om lonen te matigen. Dit kan voorkomen dat verschillen tussen werkenden en gepensioneerden veel groter worden.