Panoramische röntgenfoto toont slagaderverkalking

Panoramische röntgenfoto van boven- en onderkaak van een vrijwel tandeloze patiënt. In de uiterste linker- en rechteronderhoek zijn vaag lichte vlekken te zien die gedeeltelijk verstopte linker en rechter halsslagaderen verraden. De tandarts moet die opmerken en aan de patiënt melden. (Foto NTT) NTT

Panoramische röntgenfoto’s van het gebit laten meer zien dan alleen kaakbot, tanden en kiezen. In de uithoeken van de foto zijn soms lichte plekken te zien die duiden op verkalkingen in de slagaders naar het hoofd. Die plaques in de vaatwanden kunnen de doorbloeding van de hersenen verminderen en loslatende stukjes van de plaque kunnen aanleiding geven tot een beroerte met blijvende schade (CVA) of met voorbijgaande, kortdurende uitval van lichaamsfuncties (TIA).

De panoramische foto’s worden vooral gemaakt bij oudere patiënten die tandimplantaten krijgen. De foto’s zijn dan nodig om te beoordelen of er nog voldoende kaakbot aanwezig is om de implantaten in te verankeren. Zo’n foto wordt gemaakt met een röntgencamera die een baan van een halve cirkel rond het gezicht draait.

Drie Amsterdamse onderzoekers vonden verkalkte halsslagaders op 9,4 % van de 448 röntgenfoto’s die in een archief aanwezig waren. Relatief wat vaker bij mannen dan bij vrouwen. In 90% van de mensen waren de verkalkingen dubbelzijdig aanwezig. De gemiddelde leeftijd van de gefotografeerden was 68 jaar. Bij buitenlandse, vooral Amerikaanse onderzoeken waren uiteenlopende percentages riskante halsslagaders gevonden: 0,4 tot 23,4%. (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 12 februari)

Moet de kaakchirurg of tandarts de patiënt zéggen dat er een tijdbom in de halsslagader is gesignaleerd? Ja, schrijven de auteurs, patiënten dienen te worden geïnformeerd en verwezen naar hun huisarts die preventieve medicijnen kan voorschrijven of die kan doorverwijzen naar de specialist. Wettelijk bezien, is de redenering, heeft de patiënt recht op informatie, zeker nu die plaques zo vaak te zien zijn. M.A.J.Eijkman