Onzinnige prietpraat over Wouter Buikhuisen

Ik vind het onbegrijpelijk dat NRC Handelsblad Hugo Brandt Corstius met zijn onzinnige prietpraat zo`n podium geeft om over de (nieuwe) plannen van professor Buikhuisen te oordelen (Opiniepagina, 13 februari). In de eerst plaats heeft Brandt Corstius - linguïst en op dát terrein gewaardeerd en origineel - helemaal geen verstand van het vakgebied waarop Buikhuisen zich beweegt. En in de tweede plaats debiteert hij - net als vroeger - aperte onwaarheden, bijvoorbeeld dat Buikhuisen in hersenen wilde gaan snijden. De biologische psychologie is een over de gehele wereld gerespecteerd vakgebied en bestudeert de biologische basis van gedrag. Er bestaat geen gedrag zonder biologisch substraat, of het nu gaat om denken, geheugen, agressie, angst, depressie, etc. Dus ook sociaal deviant gedrag heeft een biologische basis (zonder uiteraard sociaal-maatschappelijke aspecten te willen bagatelliseren). Brandt Corstius maakt misbruik van zijn positie op een ander vakgebied en van zijn journalistieke status. Kan hij niet de volwassenheid opbrengen om te zeggen: `Sorry Buikhuisen, ik heb je toen ten onrechte beschadigd en je uit je eigen vak en de universiteit gepest?`