Niet weten het te willen 2

Professor Kolks theoretisch bouwwerk voor de instandhouding van de zogeheten vrije wil lijkt gegrondvest op een zwakke fundering, te weten pijlers die uit `undefined globals` bestaan, zoals (on)bewustzijn en aandacht. Ja, ook het object van dat bouwwerk, `(vrije) wil` is wetenschappelijk gezien een schimmig concept. Het ware toe te juichen indien een groep exacte breinwetenschappers er in zou slagen om het hoe en waarom van dergelijke hersenschimmen - want die status hebben voor mij de hierboven genoemde concepten - in vorm en functie van bepaalde breingebieden te beschrijven. Gelukkig en terecht is dat nu juist ook een onderneming waar het professor Kolk om te doen is. Ik vrees echter dat een dergelijke prestatie voorlopig een utopie blijft. Wij moeten het doen met speculaties die niet onder doen voor die van filosofen als Nietzsche (`Wille zur Macht`) en Schopenauer (`Die Welt als Wille und Vorstellung`).

    • Dr. Piet G. Vos Horssen