Meer nieuwe spaarrekeningen

Amsterdam,21 febr. - Nederlanders hebben in de tweede helft van 2008 aanmerkelijk meer spaarrekeningen geopend in vergelijking met voorgaande jaren. Behalve de hogere rentestand is het spreiden van spaargeld vanwege de kredietcrisis het belangrijkste motief daarvoor . Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van TNS NIPO onder bijna drieduizend huishoudens. Een op de vijf ondervraagde huishoudens heeft in de periode juli tot en met november 2008 een of meer spaarrekeningen geopend.