Gates: bestand Pakistan acceptabel

Krakow, 21 febr. - Volgens de Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, zou Washington ermee kunnen instemmen als de Afghaanse regering en de Talibaan een politiek akkoord sluiten vergelijkbaar met het bestand waarover de Pakistaan regering maandag overeenstemming bereikte met radicale leiders in de Swat-vallei. De Amerikaanse gezant voor Afghanistan en Pakistan, Richard Holbrooke, had juist gezegd dat dat hij vreest dat dat akkoord neerkomt op een capitulatie van Pakistan.