De paus toont ons juist liefde voor de medemens

Veel standpunten van de Rooms-Katholieke Kerk en de paus zijn te herleiden tot enkele basiswaarden: respect voor de schepping en alles wat leeft en liefde voor de medemens.

Zelfs de opheffing van de excommunicatie van de Broederschap Pius X kan worden bezien in het licht van liefde en verzoening. Excommunicatie is de zwaarste straf die de Rooms-Katholieke Kerk kent. Het betekent uitsluiting van alle sacramenten. Deze broederschap bestaat uit duizenden gelovigen en enkele priesters en bisschoppen die gebeden en gesmeekt hebben om opheffing van deze straf. Het streven van de kerk is om mensen te binden, en daarom is een eerste stap de opheffing van de excommunicatie met als doel weer in gesprek te treden over eventuele toenadering. Het opheffen van de zwaarste straf is dus geen rehabilitatie. De Broederschap zal nu ook stappen moeten zetten. De commotie die is ontstaan, is begrijpelijk wanneer men deze achtergrond niet kent. Datzelfde geldt voor de aversie die veel andere van de kerkelijke standpunten oproepen. Ik denk dat er qua communicatie nog wel wat schort, maar ik twijfel niet aan de integriteit van deze standpunten, ook al begrijp ik dat niet iedereen die deelt.

    • M.A.U. Waterlander Heemstede