Bijensterfte blijkt bijna verdubbeld 3

De bijenkwestie is naar mijn beleving oneindig veel belangrijker dan tientallen andere nieuwsfeiten die ons dagelijks overspoelen. Op 10 november 2008 heeft Europa een resolutie behandeld die alle lidstaten oproept onmiddellijk actie te ondernemen om de honingbijen en de bijenteelt te steunen. Bijna 80 procent van alle levensmiddelen is afhankelijk van de bijenteelt. Ruim 80 procent van alle in Europa verbouwde gewassen is van bestuiving afhankelijk.Geen bijen, geen voedsel. En het kan heel hard gaan als het ecosysteem instort.Zoals in ziekenhuizen is ook hier eerste hulp altijd mogelijk en wenselijk voor het te laat is. Er moet meer gezond voedsel voor bijen komen: dat betekent veel meer wilde planten. Gemeenten, Provincies en het Rijk moeten een deltaplan maken voor herstel van de ecologie. De mijtenplaag en de ziekten waarmee de bijen kampen krijgen vooral de kans doordat de bijen honger lijden. Ze hebben geen weerstand. Honing ruilen voor suiker is net zoiets als kinderen elke dag patat met cola geven in plaats van een verse salade met groenten en fruit. Energie (suiker) is iets anders dan gebalanceerde voeding. Voor mensen begrijpen we dit, voor bijen staan we hierbij nauwelijks stil.Bijen (in Nederland alleen al meer dan 300 soorten die snel achteruitgaan) hebben met veel meer problemen te kampen. Pesticiden, genetische manipulatie, verzuring, onnatuurlijke sterfte, onnatuurlijke kruisingen, import van concurrenten uit andere landen, noem maar op. Daarbij is er nog een ecologisch onbekende predator: de auto. Bijen die in voedselnood langs snelwegen de met bloemen ingezaaide bermen afstruinen lopen grote risico`s doodgereden te worden. Alle energie die ze dan verzameld hebben komt niet ten goede aan de groep (als het sociale bijen zijn) en is verloren voor andere bijen.Darwin was al heel expliciet in zijn `Origin` over het belang van de bijen in de natuur en de enorme hoeveelheid werk die deze insecten verzetten (waar wij mensen van profiteren) om dagelijks te kunnen overleven. En Einstein had al gecalculeerd (in zijn tijd, toen de wereldbevolking nog veel geringer was) dat de mens nog maar vier jaar heeft als de bijen zijn uitgestorven.

    • Johan Bos Alkmaar