Veertig dagen bidden en vasten voor EO

Amsterdam. Oud-directeur Bert Dorenbos van de Evangelische Omroep (EO) roept de Nederlanders op veertig dagen te bidden en te vasten om de omroep weer op het rechte spoor te krijgen. De omroep moet terugkeren naar het begin, toen hij standvastig de scheppingsleer verdedigde, vindt Dorenbos. Hij overweegt de periode van vasten en gebed te laten samenvallen met de veertigdagentijd, waarin gelovigen zich voorbereiden op het paasfeest. Die periode begint woensdag. De actie richt zich in de eerste plaats op de EO, maar de deelnemers bidden en vasten ook voor andere media. Dorenbos was directeur in de beginjaren van de omroep, die op 1 april 1970 voor het eerst uitzond. Veel EO-leden zijn bezorgd, sinds boegbeeld Andries Knevel zijn spijt betuigde dat hij zijn kinderen het scheppingsverhaal had geleerd. Volgens dat bijbelse verhaal heeft God de wereld in zes dagen geschapen. Andries Knevel heeft inmiddels in het programmablad Visie de EO-leden excuses aangeboden. ”De EO was een wonder en moet een wonder blijven”, meent oud-directeur Dorenbos, die nog steeds lid van de omroep is.