Nieuw leven voor globaliseringfonds

Rotterdam. Het was bedoeld als een soort airbag voor de effecten van globalisering: een fonds voor Europeanen die hun baan naar Azië of elders zagen verdwijnen. Geld voor scholing of voor een tijdelijke aanvulling van een uitkering. Jaarlijks was er een half miljard euro beschikbaar. Nederland was er al fel tegen toen dit fonds in 2005 in het leven werd geroepen. Het was een douceurtje voor de Fransen die net 1.200 banen hadden zien verdwijnen naar het buitenland. Volgens Den Haag bood het de verkeerde prikkels. In de praktijk werd beperkt beroep op het fonds gedaan. Maar nu heel Europa lijdt onder een zware recessie gaat Brussel het nieuw leven inblazen. Ook werknemers die door de crisis hun baan verliezen, zouden er een beroep op moeten kunnen doen. De lidstaten hebben al ingestemd, al heeft Nederland bedenkingen over de details. Er kan een stormloop op het fonds ontstaan, en als er dan geen afspraken zijn gemaakt dat 500 miljoen euro het maximale budget is, staat Brussel binnen de kortste keren bij de lidstaten op de stoep voor extra geld. ”In verband met de crisis hebben de lidstaten deze middelen echter zelf hard nodig om intern orde op zaken te stellen”, schrijft de minister van Sociale Zaken aan de Kamer.