Jaren verlies koopkracht voor gepensioneerden

Miljoenen gepensioneerden moeten de komende jaren rekening houden met minder koopkracht. De fondsen moeten, wegens hun benarde financiële situatie, de pensioenen bevriezen. Ze kunnen de prijsstijgingen niet corrigeren, de zogenoemde ‘indexering’. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) is bereid de pensioenfondsen meer tijd te geven dan de toegestane drie jaar om hun financiële buffers te versterken.

Daarnaast wil Donner voor noodlijdende bedrijven deeltijd-WW invoeren. Werknemers kunnen zo deels in dienst worden gehouden en in de resterende tijd een WW-uitkering krijgen. De regeling komt naast de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Het is nog onduidelijk of ook deze regeling in haar huidige vorm zal blijven bestaan. De plannen maken deel uit van een omvangrijk pakket maatregelen om de diepe economische recessie aan te pakken.

Het kabinet had vanmiddag een eerste, intensieve gespreksronde over het pakket om de economie draaiende te houden.

Komende week worden verschillende mogelijkheden op een rij gezet. Daarna zal het kabinet er nog meerdere malen over vergaderen. De verwachting is dat er vrijdag 13 maart een ‘noodplan’ kan worden gepresenteerd.

Vorige maand al waarschuwde Donner pensioenfondsen dat het gevaarlijk is om pijnlijke maatregelen zoals verlaging van de pensioenuitkering en de verhoging van de premies voor zich uit te schuiven.

De financiële reserves van veel pensioenfondsen zijn door de fors gedaalde beleggingsresultaten en de kredietcrisis veel lager dan toegestaan. De pijn zit vooral bij pensioenfondsen die door de beurscrisis onder de minimale dekkingseis van 105 procent zijn gekomen, ongeveer de helft van de zeshonderd fondsen. Zodra pensioenfondsen onder deze grens zijn gekomen, is het niet meer mogelijk de pensioenen voor inflatie te corrigeren.

Naast waardedaling door beleggingen hebben pensioenfondsen ook last van de gedaalde rente, waardoor er meer geld nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Het kabinet wil, als onderdeel van de te nemen maatregelen, graag verregaande afspraken maken met de sociale partners, onder meer over een zeer gematigde looneis. Werkgevers en werknemers willen zich niet op maatregelen vastleggen voordat duidelijk is hoe het kabinetsplan om de economie te stimuleren er exact uit zal komen te zien.