Europees agentschap asielzaken

De verschillen in omgang met asielzoekers tussen landen van de Europese Unie zijn te groot. Een Europees agentschap voor asielzaken moet daar meer lijn in aanbrengen.

Dat vindt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, die daartoe een voostel heeft gedaan. De Franse Eurocommissaris Jacques Barrot, verantwoordelijk voor Migratie, ziet het plan als een belangrijk middel om tot een meer gemeenschappelijk Europees asielbeleid te komen. Iemand uit Tsjetsjenië die asiel aanvraagt in Oostenrijk heeft volgens de Europese Commissie een kans van 63 procent dat hij mag blijven. In Slowakije is die kans nul. Dat kan eigenlijk niet, vindt Barrot.

EU-landen werken al jaren aan een gemeenschappelijk asielbeleid. Afgesproken is onder meer dat iemand maar één keer asiel kan aanvragen in de EU, namelijk in de lidstaat waar hij als eerste aankomt. Dat veronderstelt dat de kans dat een aanvraag wordt gehonoreerd in verschillende landen min of meer gelijk is.

Het agentschap moet rapporten gaan maken over de veiligheid in landen waar asielzoekers vandaan komen. Die rapporten zouden vergelijkbaar zijn met de ambtsberichten die Buitenlandse Zaken nu in Nederland maakt. De Europese Commissie verwacht veel van die rapporten. Als asieladvocaten in heel Europa gebruik kunnen maken van dezelfde informatie, zullen de asielpraktijken in verschillende landen vanzelf meer op elkaar gaan lijken, is de gedachte.

Het agentschap moet ook teams van experts gaan sturen naar landen die veel asielaanvragen krijgen. De Commissie hoopt daarmee twee dingen te bereiken, zegt VVD’er Jeanine Hennis-Plasschaert, asieldeskundige in het Europees Parlement. Zuid-Europese landen die het nu niet zo nauw nemen met asielregels, zullen die regels beter moeten gaan toepassen. Noord-Europese landen, die de afgelopen jaren weinig enthousiast waren om de zuidelijke landen te helpen bij de toestroom van migranten daar, zullen dat in de toekomst via het agentschap toch moeten doen.

Het agentschap zou bescheiden beginnen, met 24 medewerkers in 2010 en een budget van vijf miljoen euro. Waar het moet komen is nog niet bekend.