Deel Europarlement stapt op bij toespraak Tsjechische president

Brussel. De socialistische fractie en enkele andere leden van het Europees Parlement zijn gisteren boos weggelopen tijdens een officiële toespraak van president Vaclav Klaus van huidig EU-voorzitter Tsjechië. De Europarlementsleden waren zeer boos omdat Klaus zei dat het Europees Parlement niet democratisch is. Hij vergeleek de EU met vroegere totalitaire regimes in Oost-Europa, zoals de Sovjet-Unie. PvdA`er Thijs Berman staat volledig achter het opstappen. ”We hoeven ons niet te laten beledigen, ook niet door een staatshoofd. Wij zijn juist het enige democratisch gekozen orgaan van de EU.” Tijdens een aansluitende persconferentie toonde Klaus zich tevreden over de respons in het Europarlement, waar hij van enkele leden ook applaus kreeg. ”De slechtste uitkomst voor een spreker is totale stilte.” Wel noemde hij het ”verrassend dat sommigen niet bereid bleken te luisteren”. Klaus onderstreepte dat hij voorstander is van de Europese integratie. Maar hij vindt dat de EU sinds het Verdrag van Maastricht begin jaren `90 te veel macht naar zich toe heeft getrokken. Klaus wil dat Brussel een flink deel van zijn bevoegheden aan de lidstaten teruggeeft.

Lees een reportage over bezoek van Klaus: nrcnext.nl/europa