Albayrak: niet meer asielzoekers na Europese uitspraak

Den Haag, 20 febr. - Het aantal asielzoekers dat een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt zal niet aanzienlijk toenemen door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, verwacht staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA). Het hof oordeelde deze week dat het voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden ”niet noodzakelijk” is om aan te tonen dat zij persoonlijk gevaar lopen als zij worden teruggestuurd. De VVD en PVV zeiden gisteravond tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer te vrezen dat ”het hek van de dam” is en migranten nu massaal zullen toestromen. Hoewel Albayrak benadrukte de ”zeer complexe” uitspraak nog te moeten bestuderen, is haar ”eerste, voorzichtige verwachting” dat die aan het Nederlandse beleid weinig zal veranderen.