Rotterdam wil bouw stimuleren

De gemeente Rotterdam gaat 200 miljoen euro lenen op de kapitaalmarkt om de bouwproductie in de stad op gang te houden. Een raadsmeerderheid heeft zich gisteravond tijdens een speciale commissievergadering achter dit voornemen geschaard. Vandaag wordt het voorstel in stemming gebracht in de gemeenteraad.

Met deze maatregel denkt Rotterdam de gevolgen van de kredietcrisis te kunnen bestrijden. Eén nieuwbouwwoning levert gemiddeld ruim anderhalve baan op gedurende twee jaar, zo heeft de gemeente becijferd. De tweede stad van Nederland (587.000 inwoners) heeft tientallen grote bouwprojecten in voorbereiding, vooral in het centrum. Deze dreigen stil te vallen of ernstige vertraging op te lopen, omdat banken nog slechts mondjesmaat geld lenen aan projectontwikkelaars.

Overheden daarentegen worden wel kredietwaardig bevonden. Met het geld biedt Rotterdam projectontwikkelaars de kans om grond tijdelijk in erfpacht te nemen, waardoor de doorgaans hoge aanloopkosten gedrukt worden. Zodra een project afgerond is, koopt de ontwikkelaar de grond terug van de gemeente. „We lopen geen risico”, zei wethouder Lucas Bolsius (financiën, CDA).

Een voorwaarde van de gemeente is inzet van Rotterdamse arbeidskrachten. Deze regeling is al van kracht bij niet-commerciële bouwprojecten waarbij de lokale overheid opdrachtgever is.