'Prima psychologische zorg op Guantánamo Bay'

Er is al zoveel gezegd en geschreven over de martelpraktijken op Guantánamo Bay – nu willen de psychologen die de gevangenen daar moesten behandelen ook weleens laten weten hoe de geestelijke gezondheidszorg in het gevangenkamp geregeld was. Goed, vinden ze zelf: ‘... het was onze ervaring, als verschaffers en als consumenten van medische hulpmiddelen, dat de gevangenen buitengewone toegang hadden tot beginnende en lopende zorg. [...] Zelfs niet-urgente verzoeken werden snel beantwoord door een psychiatrisch specialist en binnen 24 uur geëvalueerd door een zorgverlener.’ Dat schrijven drie psychologen die in dienst van het Amerikaanse leger psychologische zorg verleenden op Guantánamo Bay in het februarinummer van Psychological Services. Volgens de psychologen was de situatie op Guantánamo Bay uniek: voor het eerst in de geschiedenis konden vijandelijke krijgsgevangenen hun psychische problemen laten behandelen. Helaas, schrijven de zorgverleners, werd dit overschaduwd door berichten over de rol van andere psychologen bij de ‘ondervragingen’.

De psychologen beschrijven hoe ze met bijna twintig hulpverleners steeds ongeveer vijftig van de ongeveer 450 gevangenen onder behandeling hadden. Gevangenen die uit dezelfde landen kwamen, zaten samen en waarschijnlijk is dat de reden dat er op Guantánamo Bay minder depressie voorkwam dan in reguliere gevangenissen.

Er werden wel relatief veel zelfmoordpogingen gedaan op Guantánamo Bay: ongeveer 27 gevangenen deden ruim 40 pogingen (één probeerde het ruim tien keer). ‘Waarschijnlijk’ slaagden vier van deze pogingen (officieel loopt er nog onderzoek naar).