Patiëntendossier eerst nog getest

Voordat zorgverleners met het landelijke elektronisch patiëntendossier gaan werken, komt er nog een grootschalige hackerstest. Computerkrakers zullen jaarlijks de veiligheid van het systeem testen.

Die toezegging deed minister Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren tijdens het afrondende debat in de Tweede Kamer over de invoering van het elektronisch patiëntendossier (epd).

Het patiëntendossier is al door hackers getest, maar Klink was gevoelig voor argumenten van GroenLinks die in het ontbreken van zo’n veiligheidscontrole het grootste obstakel zag om voor de wet te stemmen. „De veiligheid vinden wij zo belangrijk omdat vertrouwen cruciaal is voor het succes van dit systeem”, zei Kamerlid Sap. „Mensen moeten erop vertrouwen dat hun gevoelige medische gegevens niet aan iedereen ten prooi kunnen vallen.” De test zou weeffouten aan het licht kunnen brengen, maar kan ook uitwijzen hoeveel zorgaanbieders hun zaken nog niet op orde hebben.

Eerder zegde Klink de Kamer al toe dat burgers elektronische toegang krijgen tot hun dossier. Ze hoeven dan niet hun arts inzage te vragen, maar kunnen thuis zien wat zorgverleners in hun dossier hebben gezet en wie precies de gegevens in het dossier heeft bekeken. Klink denkt dat dit in enkele maanden veilig geregeld kan worden. De SP denkt daar anders over: „ICT-deskundigen stellen dat de eerstkomende tien jaar een veilig systeem waarin mensen thuis kunnen inloggen nog een illusie is”, zei Kamerlid Gerkens. Eerder besloot Klink de invoering van het dossier een paar maanden uit te stellen tot het voorjaar van 2009, omdat nog niet alle zorgverleners hun systemen op orde hebben.

Naar verwachting zal een ruime Kamermeerderheid voor de nieuwe wet stemmen, alleen de PVV en de SP zijn tegen. De regeringsfracties zijn tevreden. D66 vindt dat de minister ten gunste van het draagvlak onder zorgverleners en patiënten de tijd moet nemen.

Huisartsen, apothekers en specialisten kunnen met het dossier informatie over patiënten en hun medicijngebruik raadplegen via een beveiligd computersysteem. De bedoeling is om de zorg beter te maken en medische missers terug te dringen.

Achtergronden op nrc.nl/epd