Nieuw leven voor globaliseringfonds

rotterdam, 19 febr. - Het was bedoeld als een soort airbag voor de effecten van globalisering: een speciaal fonds voor Europeanen die hun baan naar Azië of elders zagen verdwijnen. Geld voor scholing of voor een tijdelijke aanvulling van een uitkering. Jaarlijks was er ongeveer een half miljard euro beschikbaar.

Nederland was er al fel tegen toen dit fonds in 2005 in het leven werd geroepen. Het was een douceurtje voor de Fransen die net 1.200 banen hadden zien verdwijnen naar het buitenland. Maar volgens Den Haag bood het de verkeerde prikkels. In de praktijk werd maar beperkt beroep op het fonds gedaan: de afgelopen jaren is minder dan tien procent van de beschikbare miljoenen uitgekeerd – onder andere aan Franse producenten van auto-onderdelen.

Nu heel Europa lijdt onder een zware recessie wil de Europese Commissie dit fonds nieuw leven inblazen. Zij wil de criteria versoepelen. Ook werknemers die door de crisis hun baan verliezen, zouden er een beroep op moeten kunnen doen. Nederland heeft opnieuw sterke bedenkingen. Er kan zomaar een stormloop op het fonds ontstaan, en als er dan geen afspraken zijn gemaakt dat die 500 miljoen het maximale budget is, staat Brussel binnen de kortste keren bij de lidstaten op de stoep voor extra geld. „In verband met de crisis hebben de lidstaten deze middelen echter zelf hard nodig om intern orde op zaken te stellen”, schrijft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Kamer.