Moskou en Tbilisi eens over hotline

Rusland en Georgië hebben gisteren in Genève een overeenkomst bereikt waarmee gewapende incidenten in en rondom de separatistische Georgische regio Zuid-Ossetië kunnen worden voorkomen. De overeenkomst is de eerste sinds beide landen in Genève vertrouwenopbouwende gesprekken voeren onder toeziende oog van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de OVSE. Die gesprekken begonnen twee maanden na de vijfdaagse augustusoorlog tussen Georgië en Rusland. Drie eerdere gespreksrondes leverden tot nog toe niets op.

Pierre Morel, de speciale EU-afgevaardigde bij de gesprekken, beschouwt de afspraken als „een belangrijke moment in de bijdrage aan de stabiliteit en de veiligheid”. Volgens hem is aan de onderhandelingstafel een mechanisme opgezet om incidenten te voorkomen dan wel zo snel mogelijk op te lossen. Dit moet gebeuren door wekelijkse of nog regelmatiger ontmoetingen tussen alle betrokken partijen, inclusief de EU, de VN en de OVSE. Ook komt er een ‘hotline’ tussen beide partijen.

Een exacte datum voor een volgende bijeenkomst is nog niet vastgesteld. Wel is overeengekomen dat er dan zal worden gesproken over een verbod op het gebruik van verder geweld en over het mogelijk sturen van internationale vredestroepen naar de regio Zuid-Ossetië.

Andere problemen werden tijdens de gesprekken niet opgelost. Zo blijft Georgië vasthouden aan een volledige Russische terugtrekking uit Abchazië en Zuid-Ossetië. De Zuid-Ossetische autoriteiten weigeren vooralsnog de uit hun gebied verdreven Georgiërs terug te laten keren of humanitaire hulpkonvooien toe te laten.

Reconstructie augustusoorlog op nrc.nl/georgie