Meer vrouwen aan het werk

Het aantal werkende vrouwen is toegenomen van 53 procent in 2005 tot 59 procent vorig jaar. Vrouwen werken nog steeds het liefst in deeltijd, maar hun deeltijdbanen worden wel iets langer, tot gemiddeld wekelijks 24,8 uur in 2007. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2008, een rapport gemaakt op verzoek van minister Plasterk (Emancipatie, PvdA) dat het emancipatieproces in kaart brengt. De verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen zijn iets afgenomen: nu 6 procent in het bedrijfsleven, 3 procent bij de overheid. Ook blijft het aantal vrouwen in topfuncties achter. In 2007 bestond de top van de honderd grootste bedrijven in Nederland slechts voor 7 procent uit vrouwen. (NRC)