...en ook voor ambtenaren?

rotterdam, 19 febr. - Van de 785 leden van het zittende Europees Parlement komt een duidelijke meerderheid uit de publieke sector. Ook op de kandidatenlijsten voor de Europese verkiezingen van begin juni staan veel mensen met een verleden als ambtenaar, zo blijkt uit een analyse van het weekblad Elsevier. Van de nieuwe kandidaten van Nederlandse partijen komt vrijwel niemand uit het bedrijfsleven. Overigens zitten ook in de parlementen van de lidstaten veel ex-ambtenaren.