?De Talibaan zijn niet Het Kwaad?

Het is onvermijdelijk om samen te gaan werken met de Talibaan. „Het is geen strijd tegen Het Kwaad”, zegt de Amerikaanse militair specialist en antropoloog David Kilcullen. President Obama liet deze week weten dat hij 17.000 extra militairen naar Afghanistan wil sturen.

pagina 7