Vrouw kiest voor langere deeltijdbaan

Het aantal vrouwen met een baan is toegenomen van 53 procent in 2005 tot 59 procent vorig jaar. Vrouwen werken nog steeds het liefst in deeltijd, vooral vrouwen met kinderen, maar hun deeltijdbanen worden wel iets langer tot gemiddeld wekelijks 24,8 uur in 2007.

Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2008, een rapport gemaakt op verzoek van minister Plasterk (Emancipatie, PvdA) dat het emancipatieproces in kaart brengt.

Ondanks de groei van de arbeidsdeelname zullen de meeste streefcijfers in het kabinetsbeleid „bij gelijkblijvende ontwikkeling” niet worden gehaald. Ook zijn de vooruitzichten „zeer onzeker gezien de huidige economische situatie”, aldus het rapport. Het streefcijfer van kabinet voor arbeidsdeelname onder vrouwen is 65 procent in 2010.

De verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen zijn iets afgenomen: nu 6 procent in het bedrijfsleven, 3 procent bij de overheid. Vrouwen bouwen nog steeds „veel minder” aanvullend pensioen op dan mannen. Ook blijft het aantal vrouwen in topfuncties achter. In 2007 bestond de top van de honderd grootste bedrijven in Nederland slechts voor 7 procent uit vrouwen.

Het rapport is gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).