Sociale partners: snel actie kabinet

De sociale partners vinden dat het kabinet vaart moet maken met een stimuleringsplan om de snelle verslechtering van de economie te bestrijden. De drie vakcentrales vinden dat de overheid hiervoor 7 miljard euro moet vrijmaken.

Dat kan volgens hen door de begrotingsteugels te laten vieren en geld te gebruiken uit het aardgasfonds. Werkgevers willen de stimuleringen financieren door alle overheidsuitgaven en uitkeringen te bevriezen. Ze dringen aan op een nationaal akkoord waarin afspraken worden gemaakt over loonmatiging, stimulering van de economie en bezuinigingen.

De drie vakcentrales vinden dat het geld moet worden geïnvesteerd in duurzame projecten en in de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen naar schatting 300.000 tot 400.000 banen worden gegarandeerd. „Het is de hoogste tijd om extra zuurstof in de economie te steken”, zei Agnes Jongerius, voorzitter van de grootste vakcentrale FNV, gisteren in Den Haag. „We moeten kosten wat kost voorkomen dat de werkloosheid stijgt naar 700.000”, zoals het Centraal Planbureau (CPB) gisteren voorspelde.

De FNV bepleit samen met de christelijke vakcentrale CNV en de vakorganisatie voor hoger personeel MHP investeringen op het gebied van duurzame milieu- en energieprojecten. De vakcentrales denken aan de isolatie van zo’n 500.000 woningen. Projecten op het gebied van windenergie op zee kunnen naar voren worden gehaald. Het btw-tarief op onderhoud van woningen kan worden verlaagd van 19 naar 6 procent. Daarnaast zijn maatregelen nodig om de stijgende jeugdwerkloosheid tegen te gaan. „Het is nogal ergerniswekkend dat we onze tijd verdoen met begrotingstekorten op de langere termijn. Misschien hebben we straks een keurig financieringstekort, maar een dijk van een sociaal probleem”, zei de FNV-voorzitter.

Scholing is voor de vakbeweging het sleutelwoord. Met scholing kunnen toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt worden opgevangen. Om de acute werkloosheid te bestrijden bepleiten de vakcentrales omzetting van de regeling voor werktijdverkorting in deeltijd-WW. Gedeeltelijke werkloosheid voor een bepaalde groep, met behoud van een gedeeltelijk dienstverband, is beter dan volledige werkloosheid voor een kleinere groep.

De grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW wil vervroegde afschrijvingen en impulsen voor de bouwsector. Daarnaast zijn structurele bezuinigingen nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Het schrappen van nieuw beleid uit het regeerakkoord levert volgens de werkgeversorganisatie miljarden op, afhankelijk van hoe lang die bezuinigingen worden volgehouden. Ook pleit VNO-NCW voor een personeelsstop bij de overheid. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden ook verhoging van de AOW-leeftijd bespreekbaar.

    • Michèle de Waard