Rouvoet: onderzoek naar opsluiting jongeren isoleercel

den haag. De Inspectie Jeugdzorg gaat onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat jongeren in de gesloten jeugdzorg worden opgesloten in een separeercel. Dat heeft André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin (ChristenUnie), gisteren toegezegd aan de Tweede Kamer. Van psychiatrische jeugdinstellingen zijn de cijfers wel bekend, maar de gesloten jeugdzorg hoeft dit niet te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wel moet het gemeld worden in de jaarverslagen, maar deze vorm van jeugdzorg bestaat nog geen jaar. Bovendien wordt er in de jaarverslagen geen onderscheid gemaakt tussen de isoleercel of opsluiting op de kamer. De Inspectie was bezig met een onderzoek naar de rechtspositie van jongeren in deze vorm van jeugdzorg, maar gaat nu ook specifiek kijken naar het aantal gevallen van separatie.